Σάββατο

Πλήρης Έλεγχος Σπέρματος στη Θεσσαλονίκη

17 ευρώ Για Έναν Πλήρη Έλεγχο Σπέρματος
(Σπερμοδιάγραμμα, Καλλιέργεια Σπέρματος, Αντιβιόγραμμα),
με Εκτίμηση Αποτελεσμάτων από Γιατρό,
που σας δείχνει με Αξιοπιστία όχι μόνο τα Ποιοτικά και Ποσοτικά
γνωρίσματα του Σπέρματος σας, αλλά και την τυχόν ύπαρξη
Παθογόνου Μικροοργανισμού σε αυτό...

με την Εγγύηση Αξιοπιστίας του Αποτελέσματος
που Εγγυώνται Κορυφαία συνεργαζόμενα Ιατρικά Κέντρα
σε Κεντρική, Ανατολική και Δυτική Θεσσαλονίκη! 


ΔΕΙΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΔΩ